Gremo v hribe
Menu
Lasko pulover minister v3

Pravila nagradne igre "Obleci Laško pulover"

2 november • Planinske vsebine

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
  Organizator nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je Pivovarna Laško Union, d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je Sport Media Focus, d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre.

  2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
  V nagradni aktivnosti lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

  3. TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE
  Nagradna igra poteka na Facebook strani Gremo v hribe od 15. 12. 2020 do vključno 18. 12. 2020 do 12. ure. Namen nagradne igre je promocija spletne skupnosti Gremo v hribe.

  4. POTEK NAGRADNE IGRE IN IZBOR NAGRAJENCEV
  V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre v komentar objave nagradne igre napiše svoj najljubši hrib, ki bo objavljena na Facebook strani Gremo v hribe. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  Izbor nagrajencev bo potekal na sedežu podjetja Sport Media Focus, d.o.o in bo izveden v prisotnosti tričlanske komisije. Izbor bo opravljen tako, da se bo izmed vseh sodelujočih, ki so podali odgovor na zastavljeno vprašanje, naključno izžrebalo 1 nagrajenca.  Nagrajenec bo o izboru obveščen v komentarju pod objavo nagradne igre. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Gremo v hribe.

  5. NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD
  Nagradni sklad nagradne aktivnosti vsebuje pulover (1 nagrajenec).  Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator si pridržuje pravico do nepodelitve nagrad iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da sodelujoči v nagradni aktivnosti kršijo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni aktivnosti. Plačilo akontacije dohodnine bo urejeno skladno z veljavno dohodninsko zakonodajo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Dobitnik nagrade bo obveščen v komentarju pod objavo nagradne igre najkasneje 2 dni po zaključku nagradne igre. Če se dobitnik nagrad na poziv, naj sporoči svoje osebne podatke v zasebno sporočilo, ne odzove v 2 dneh, se šteje, da nagrade ne želijo prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrade bodo nagrajencem posredovane po pošti najkasneje 30 dni po zaključku nagradne igre. Denarna izplačila nagrad niso mogoča, nagrade se podelijo izključno nagrajencu in niso prenosljive. Če nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni aktivnosti in/ali da so kršili te pogoje, in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti skladno s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

  6. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
  Organizator si po pregledu vseh pravilnih odgovorov pridržuje pravico v katerem koli trenutku izločiti prijavljene udeležence, če:
  udeleženec prekrši pravila sodelovanja v nagradni igri;
  udeleženec ne odgovori na poziv organizatorja v roku 2 dni ali posreduje netočne osebne podatke ali če iz katerega koli drugega razloga ni mogoče z njim stopiti v kontakt.

  7. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
  Nagrajenec nagradne igre mora za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter naslov prebivališča, da bo nagrada sploh lahko poslana. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih ter razpošiljanje nagrad. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v Pivovarna Laško in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne pošljejo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence poslanih nagrad. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@sportmediafocus.com, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

  8. KONČNE DOLOČBE
  Povezava do pravil te nagradne igre je na voljo na Facebook strani Gremo v hribe. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Gremo v hribe.

  V Ljubljani, 15. 12. 2020

 

Ostale vsebine

AF naslovna1 v3

Z Andrejem v Polhograjce

11 april, 2021 • Planinske vsebine

Z Mojco in Andrejem Flerinom se v hribih družimo že skorajda desetletje. Prvič smo se srečali na Planini nad Vrhniko. Bilo je v dr…

Preberite več

Je gora res nora?

10 april, 2021 • Planinske vsebine

Ne, gora ni nora. »Mi pa tudi ne!« samozavestno dodaja France Malešič in razloži, da si planinci najbrž najstarejši slovenski pregovor radi prikrojimo po svoje. Kako tudi ne. Ker gremo radi tja, gor seveda, pač nismo nori.

Preberite več

Zimsko čebulno oblačenje

21 december, 2020 • Planinske vsebine

Da bodo zimske aktivnosti na prostem prijetne, je zelo pomembno, da se za njih preudarno oblečete. Plastenje oblačil je ključna komponenta, ki naredi razliko, kako bomo preživeli zimski dan v naravi. Vsak sloj ima namreč svojo funkcijo, zato je priporočljivo oblačenje po »čebulnem« sistemu, ki nam omogoča dodajanje ali izpuščanje slojev, odvisno od intenzivnosti vadbe oziroma zahtevnosti ture in vremena, ki se nam obeta.

Preberite več

V hribe pozimi

15 december, 2020 • Planinske vsebine

Gore in hribi so pozimi mirni in tihi. Ožarjeni se svetlikajo na obzorju in vabijo, da se odtrgamo iz zavetja toplih hiš in podamo na nepozabno avanturo. A z začetkom zimske sezone se hribi lahko iz raja na zemlji spremenijo v pekel, če za vzpon nismo ustrezno poučeni, pripravljeni in opremljeni.

Preberite več

To spletno mesto vedno uporablja piškotke, ki so nujni za njegovo delovanje, z vašim soglasjem pa tudi analitične in oglaševalske piškotke. Z izborom opcije »Strinjam se« se bodo na vašo napravo namestili vsi piškotki. Če tega ne želite, to lahko spremenite s klikom na »Prilagodite nastavitve«. Več informacij najdete v politiki piškotkov.